Acril emulsie

Calculator de consum
m2
0 kg

Akril emulsie este o dispersie apoasă nepigmentată de lianţi polimerici. Se foloseşte ca grund inainte de aplicarea vopselelor de dispersie şi a tencuielilor minerale şi acrilice, precum şi ca punte de legătură intre betonul vechi şi cel nou. Ca şi componentă B la Bavalit Jubolin F şi Valit şi ca adaos la unele amestecuri de mortar (Tencuiăl de renovare) pentru imbunătăţirea caracteristicilor tehnologice şi de soliditate.

Caracteristici

  • constituie o punte de legătură intre suport şi produsul aplicat;
  • egalizează gradul de absorbţie a suportului;
  • fi xează porţiunile sfăramicioase pe care nu le putem indepărta la curăţire;
  • favorizează o mai bună aderenţă;
  • intăreşte suportul.
Aplicare
ČetkaValjakAlat očistimo sa vodom
Consum

90 - 100 g/m2 (pentru grundul nediluat şi un suport cu absorbţie normală şi asperităţi fine).

Ambalare

Găleată 1.00 kg, 5.00 kg, 18.00 kg

 

Înainte de utilizare, a se citi cu atenţie fişa tehnică şi de securitate.