PREZENTARE PRODUS 13.01.2006
REF. NO TCF 0002

DESCRIERE:  Lac poliuretanic monocomponent cu conţinut de agenţi protectori UV.

CLASIFICARE DIN PUNCT DE VEDERE AL EMISIILOR:

Vopseaua nu conţine formaldehide libere, în consecinţă după uscare nu emite formaldehide în mediul înconjurător.

PREZENTARE PRODUS ŞI RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

  • Rezistenţă foarte bună la abraziune.
  • Rezistă foarte bine la detergenţii obişnuite de curăţire, SFS 3755.
  • Este rezistent faţă de solvenţi: benzină, terpentină, spirt alb, şi spirturi metilice. Nu rezistă de exemplu la diluanţi.
  • Rezistă la uleiurile lubrifiante şi la grăsimi, precum şi grăsimilor animale şi vegetale.
  • Recomandat pentru vapoare, pardoseli, uşi, ferestre şi alte suprafeţe lemnoase atât interioare, cât şi exterioare.
DATE TEHNICE

Conţinut de solide: cca. 22 % raportat la volum, 34 % raportat la masă.

Greutate specifică: 0,92 kg / litru.

Coduri produse: 005 0090, 005 0091 şi 005 0110.

Gradul teoretic de acoperire: 

4 -6 m2 /l (100 µm).

Capacitatea practică de acoperire depinde de tehnologia de aplicare, de condiţiile vopsirii, de forma suprafeţelor de vopsit precum şi de rugozitatea acestora.

Detalii de aplicare: 

Pensulă sau pulverizare.
Pulverizare Airless

  • vârful duzei 0,009” – 0,013” (0,230 – 0,330 mm)
  • diluare 0 – 10 % raportat la volum.

Timpul de uscare(110-120 g/m2):

  + 23 ℃
Uscat, nu aderă praful, după 2 ore
Uscat, gata de prelucrare, după 6 ore
Revopsibil, după 14 ore
Solidificare completă şi atingerea durabilităţii maxime după 2 săptămâni.

Timpul de uscare respectiv timpul de aşteptare înainte de revopsire depinde de grosimea stratului, de temperatură, de umiditatea relativă al aerului şi de ventilaţie.

Diluare: Diluant 1054 sau 1033.

Curăţarea echipamentului: Diluant 1054 sau 1033.

Luciu: ISO 2813 / 60º

20 (005 0090)
30 – 40 (005 0110)
> 80 (005 0091)

DETALII DE APLICARE

Tratarea suprafeţelor:

Suprafeţe netratate noi
Se îndepărtează murdăria şi praful.
Suprafeţe exterioare: se grunduiesc cu Valtti Base Priming Oil.
Suprafeţe fine de lemn: se spală cu diluant 1054.

Suprafeţe tratate anterior:
Se spală suprafeţele cu detergent FONTECLEAN AL  după care se clăteşte bine cu apă. Se îndepărtează vechiul strat de lac prin răzuire. Se şlefuieşte întreaga suprafaţă şi se îndepărtează praful rezultat în urma şlefuirii.

Aplicare: 

A se agita bine lacul înaintea întrebuinţării. Pentru suprafeţe noi, netratate lacul trebuie diluat în proporţie de 20 – 40 % cu diluant 1054. Se pensulează 2 - straturi subţiri uniforme. În cazul în care este necesar, stratul acoperitor se poate dilua în raport de 0 – 20 %. Suprafeţele tratate anterior se vor vopsi în mod direct de 2 – 3 ori, fără a diluare. Suprafeţele se şlefuiesc uşor după aplicarea fiecărui strat.

Important! Primul strat în cazul suprafeţelor exterioare trebuie făcut întotdeauna cu MERIT JATHI de mare luciu.

Condiţii de aplicare:

Suprafeţele de tratat trebuie să fie uscate, conţinutul de umezeală al lemnului trebuie să fie sub 20%. În cursul aplicării şi uscării temperatura aerului să fie cel puţin + 5 ºC / 41 ºF şi umiditatea relativă al aerului să fie sub 80 %.
A nu se aplica lacul sub razele directe ale soarelui, sau în condiţii meteorologice umede sau în frig. A se aplica lacul în aşa fel, încât stratul de film să aibă timp să se usuce înaintea formării de rouă în cursul serii.

COV: 

Conţine Compuşi Organici Volatili 390 g / litru de amestec de lac.
Conţinutul maxim COV în amestecul de lac gata de aplicare (diluată în proporţie de 20 % raportat la volum) este 514 g / litru.

SIGURANŢĂ ŞI SĂNĂTATE:

Citiţi cu atenţie etichetele cu informaţii privind siguranţa şi sănătatea de pe cutie. Mai multe informaţii privind riscurile de utilizare precum şi protecţia împotriva acestora sunt disponibile în detaliu în fişele individuale de siguranţă şi sănătate.
Aceste fişe se pot procura la cerere de la firma Tikkurila Coatings Oy.